BestuurRalf Verhees

Voorzitter
Redacteur Clubblad
Website  

Heleen Prinsen

Penningmeester (tijdelijk) 
Merchandise

Linda Sprangers

Algemeen contact
Social Media

Pieter Klinker

Algemeen bestuurslid
Leden administratie
Sponsoring

Jaak Eijckelenberg

Algemeen bestuurslid
Introductieverhalen

Jan Geneugelijk


Algemeen bestuurslid
Club adviseur
Sponsoring

Corvair Club Nederland is ingeschreven als vereniging bij de KVK onder nummer:  Kvk nummer92470939